Kdo jsem

Mgr. Petra Meisnerová

Mobilní telefon: + 420 607 934 136 e-mail: petra.meisnerova@seznam.cz

OSOBNÍ ÚDAJE

Datum narození: 24.4.1973
Místo narození: Praha
Národnost: česká

VZDĚLÁNÍ

1991-1996 jednooborová psychologie na FFUK v Praze

POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIKY

2021

2012
odborná způsobilost k výkonu povolání Psychologa ve zdravotnictví dle Zákona č. 96/2004 Sb.§ 22  
vzdělávací program Dopravní Psychologie na Vysoké škole aplikované psychologie
2010 - 2015 komplexní psychoterapeutický výcvik - Hermés Solutions Training - strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení orientovaným přístupům (800 hodin) (Hermés, Praha)
2010 Úvodní kurz hypnózy (50 hodin) (prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., Psychiatrická léčebna Kroměříž)
2009 - dosud účast na pravidelné hypnotické konferenci pořádané společností Hermés
2009 seminář Narativní přístup v psychoterapii s Jill Freedmann (USA)
2008 kurz Základní krizová intervence (Remedium, Praha)
2008 seminář Psychoterapie dětí a dospívajících (Manfréd Voght, Praha)
2006 - 2007 kurz Rodina v procesu změny – integrující přístup v rodinné terapii (PhDr. Hana Vyhnálková, Praha)
2006 Seminář se členy Institut für systemische Studien, Hamburg (Kurt Ludewig, Rosemarie Schwarz, Ulrich Hausa, Praha)
2006, 2010 kurz Symbolon - Jungovské archetypy (Světlana Pánková, Praha)
2002 - 2005 Komplexní výcvik v systemickém přístupu k psychoterapii (750 hodin) (ISZ, Praha)
2002 Kurz Projektivních metod: Test stromu, Kresba postavy, Test ruky a Lüscherův barvový test (PhDr. Zdeněk Altman, Praha)
1995 Výcvik komunikačních dovedností (Positive, Praha)
1994 seminář Ericksonské hypnoterapie (PhDr. Jiří Zíka, Praha)

SOUČASNÁ PRAXE A PRACOVNÍ MINULOST

od 2016
členka ČAP - Česká asociace pro psychoterapii
od 2014 členka ČAPPO - Česká asociace psychologů práce a organizace
2009 - dosud Soukromá psychologická poradenská praxe
2009 - dosud Dopravně psychologická vyšetření pro řidiče
2008 - dosud Institut supervize a koučování HERMÉS Praha – kouč
2006 - dosud Středisko psychoterapeutických ambulantních služeb (SPAS) HERMÉS Praha – psychoterapeutka, párová a rodinná terapeutka, práce s dětmi
2006 - dosud Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha – lektorka a supervizorka
2006 - 2007 společnost POHODA Praha – externí supervizorka
2006 - 2010 ZŠ Senohraby - externí rodinná a školní psychoterapeutka
2005 - 2007 PSNS Praha (Pracovní skupina narativních studií) - členka
2004 - 2006 Občanské sdružení Máme otevřeno? - psychoterapeutka
2004 - 2006 SPAS Praha - psychoterapeutka v odvykacím subutexovém programu
1999 - 2003 mateřská dovolená
1997 ošetřovatelská péče o osoby s diagnózou MS v Columbus, Ohio USA
1995 - 1998 Positive s.r.o. - lektorka a manažerka výcviků

OBLASTI KVALIFIKACE A KOMPETENCE