Znění zákona


Od 20.2.2016 vstoupil v platnost zákon č. 48/2016 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 361/2000 Sb o provozu na pozemních komunikacích.

Garantuji dopravně psychologické vyšetření dle platné novely tohoto zákona.